Ochrona danych osobowych

 1. Informuje się Klientów, że administratorem danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.jubilerbies.pl jest "Ebis'' Firma Handlowa E. Kuźnik i B. Bajor s.c., Pl. Legionów 6, 98-300 Wieluń, NIP 8322024536.

 2. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) dane osobowe przetwarzane są w celu:
  » realizacji umowy kupna-sprzedaży, 
  » dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.

 4. Sklep bazuje na aplikacji PrestaShop.

 5. W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Sklepu wymagana jest ZGODA Klienta. Zgoda na przetwarzanie ww. danych jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

 6. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, jednak są niezbędne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

 7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się w panelu klienta w Sklepie lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając:
  » wiadomość email,

  » list,

  » lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.

 8. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, Administrator uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  » wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych,
  » bądź aktualizacji danych.

 9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.